18.06.20

Wróć

O czytelnictwie

Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Głównym celem podjętych działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu. Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że wychowanie do lektury nie należy wyłącznie do zadań szkoły. Wymaga ono powszechnego zainteresowania. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców i różnych pozaszkolnych instytucji oświatowych. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Jest na to sposób - czytajmy dzieciom!

Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania.
Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek.
Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć się będzie z przyjemnym spędzaniem czasu.
Kształtowanie młodego człowieka jest niezwykle trudne i wymaga współpracy domu rodzinnego, szkoły i różnych instytucji.
Dlatego powstał Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Nasza szkoła włączyła się aktywnie w jego realizację. Podejmujemy różnorakie działania zmierzające do zaszczepienia w młodych ludziach chęci
i potrzeby czytania.
Jesteśmy i będziemy wdzięczni za wsparcie z Państwa strony.
Tylko wspólnymi działaniami osiągniemy zamierzony cel.


s. Agnieszka Ciszewska
dyrektor szkoły

Zobacz również pozostałe aktualności

05.04.24

warsztaty

Czytaj więcej

29.03.24

Wielkanoc

Czytaj więcej

29.03.24

Zapraszamy

 

 

Czytaj więcej