Wróć

Rada rodziców

Drodzy Rodzice!
 

W naszej SP Sióstr Nazaretanek w Kaliszu działa Rada Rodziców, która jest organem opiniodawczym i wspierającym funkcjonowanie Szkoły.

Stanowi ona reprezentację rodziców wszystkich uczniów Szkoły i składa się z tzw. trójek klasowych, które wyłaniają spośród siebie Zarząd.

W skład obecnego Zarządu Rady Rodziców wchodzą:

Pani Daniela Kąkol – przewodnicząca
Pan Błażej Małecki – zastępca przewodniczącej
Pani Monika Różalska – skarbnik

Pani Kalina Michalska – członek
Pan Jakub Janik – członek.
 

Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, który jest dostępny w sekretariacie Szkoły.

 

Prężna współpraca Rady Rodziców ze Szkołą zaowocowała w roku szkolnym 2020/2021 wieloma przedsięwzięciami:

ze środków pozyskanych podczas zeszłorocznego balu karnawałowego sfinansowano dostęp do wody pitnej w dużej szkole

sprzęt sportowy dla dużej i małej szkoły
lampy ledowe w sali gimnastycznej w Wieczerniku
gry planszowe dla świetlicy w Wieczerniku.
Ponadto w maju 2021 r. ze środków Rady Rodziców sfinansowane zostały:

stoły tzw. cateringowe, dzięki którym będziemy mogli organizować więcej zajęć na świeżym powietrzu
pawilon ogrodowy
wsparcie organizacji Dnia Dziecka.
 

Indywidualni Rodzice sfinansowali wyciszenie sali gimnastycznej w Wieczerniku oraz naklejki na schody w dużym budynku Szkoły.

Dziękujemy! Bez Waszych marzeń o radosnej i kolorowej szkole, bez Waszego zaangażowania i finansowego wsparcia na pewno nie moglibyśmy sobie pozwolić na te wydatki – zwłaszcza w tak trudnym czasie, w którym żyjemy.

Działacie mimo wszystko, a Wasze wsparcie dało radość całej społeczności szkolnej.