Wróć

Poradnia

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wspierania rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Kontakt z Poradnią:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 b

62-800 Kalisz,

nr tel. (sekretariat) 62 764 00 00

e-mail: poradnia@ppp1kalisz.pl

link do strony:  https://ppp1kalisz.pl/