Dla ucznia i rodzica

Oferta 

Kaliski Nazaret od wielu lat jest dla młodego pokolenia miejscem wzrostu, dojrzewania i zdobywania wiedzy. Poprzez solidną formację ludzką, duchową i intelektualną oraz pracę wychowawczą, pragniemy wspierać uczniów i ich rodziców w procesie stawiania fundamentów pod dorosłe życie. Dlatego staramy się, aby oferta edukacyjna naszej szkoły, ciągle wychodziła na przeciw ich potrzebom i zainteresowaniom. Motto „Mądrze żyć, twórczo myśleć, dobrze wybierać!” inspiruje nas do tworzenia miejsca przyjaznego uczniom i rozbudzającego ciekawość poznawczą, by stwarzać im jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju!

Będąc uczniem naszej szkoły, możesz:
- zdobywać wiedzę pod kierunkiem wykwalifikowanej, doświadczonej i pełnej pasji kadry nauczycielskiej
- korzystać z bogatej bazy dydaktycznej szkoły: pracowni biologicznej-chemicznej, komputerowej i plastycznej, dobrze wyposażonej biblioteki,        sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego
- przygotowywać się do konkursów przedmiotowych przy wsparciu nauczycieli
- uczyć się przy wykorzystaniu nowoczesnych technik cyfrowych i zasobów multimedialnych
- poznawać siebie, rynek pracy i świat zawodów podczas zajęć i spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym
- uczęszczać na naukę i doskonalenie pływania w ramach zajęć z wychowania fizycznego na basenie
- brać udział w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych
- brać udział w wielu szkolnych uroczystościach kultywujących tradycje

Zajęcia dodatkowe:
Poza realizacją obowiązkowych programów nauczania oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych.

Klasy I- III:
-Abakus – zajęcia z arytmetyki mentalnej
-Szachy
-Gimnastyka korekcyjna
-Trening kreatywności i twórczego myślenia
-Trening czyni mistrza
-Chór
-Kółko języka angielskiego
-W świecie bajek 
-Mały artysta

Klasy IV-VIII:
-Kółko biologiczne
-Kółko przyrodnicze
-Kółko matematyczne
-Schola liturgiczna
-Zespół wokalno – instrumentalny
-Robotyka
-Abakus 
-Repetycje z matematyki
-J. angielski  - przygotowanie do konkursu 
- doraźne konsultacje w formie zdalnej przy pisaniu prac pisemnych z języka polskiego

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna
Mocną stroną naszej szkoły jest rozbudowany system pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dla uczniów wymagających wsparcia organizujemy następujące formy pracy:
- zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
- indywidualne konsultacje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym

Ponadto oferujemy i zapewniamy:
- bezpieczeństwo (monitoring na terenie szkoły)
- opiekę po zakończonych lekcjach w świetlicy szkolnej
- opiekę medyczną pielęgniarki
- gorący posiłek w szkolnej stołówce
- możliwość modlitwy w kaplicy szkolnej
- działalność szkolnego sklepiku

 

„Czy może być coś dobrego z Nazaretu? (…) Chodź i zobacz!” (J 1, 43)
Zapraszamy!