Wróć

Formy pomocy

ZAJĘCIA Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
KL. 4 - 8

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego:

  • kl. 4 i 5 poniedziałek, godz. 13.35 – 14.20, s. 44
  • kl. 6 poniedziałek, godz. 12.45 – 13.30, s. 44
  • kl. 7 poniedziałek, godz. 14.30 – 15.30, gabinet pedagoga (konsultacje)

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

wg ustaleń z S. Dyrektor

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

  • kl. 4 i 5 piątek, godz. 13.35 – 14.20, s. 44
  • kl. 6 wtorek, godz. 13.35 – 14.20, s. 63

 

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się:

  • kl. 4 – 5 wtorek, godz. 13.35 – 14.20, s.60
  • kl. 6 – wtorek, godz. 14.25 – 15.00, s. 60

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

kl. 4 – 6 środa, godz. 14.25 – 15.10, s. 53

 

Konsultacje dla klasy 8 (dotyczące pracy dydaktyczno-wyrównawczej):

poniedziałek, godz. 15.00 – 16.00, gabinet pedagoga

 

Zapraszamy!

Nauczyciele