03.12.18

Wróć

Świetlica - kl. 4-6

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI ŚWIETLICOWEJ DLA KL. 4 – 6 SP

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie z kl. 4-6 SP, w trosce o bezpieczeństwo uczniów informujemy, że:

  • obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu
  • bezpośrednio po zakończonych lekcjach uczniowie powinni wrócić do domu samodzielnie lub pod opieką rodziców/opiekunów
  • w szkole wyznacza się miejsce, w którym uczniowie kl. 4-6 SP oczekujący na rodziców przebywają pod opieką nauczyciela (możliwość odrobienia lekcji i odpoczynku)
  • świetlica jest czynna w godz. 13:00 – 15:30 i jest bezpłatna
  • zapisu do świetlicy można dokonać w sekretariacie
  • uczniowie oczekujący w szkole na zajęcia pozalekcyjne lub na odebranie ich przez rodziców mogą przebywać jedynie w szkolnej świetlicy – pod opieką nauczyciela
  • uczniom zabrania się biegania i zabaw przy wejściu do budynku szkoły, na szkolnych parkingach i drodze dojazdowej do szkoły

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w zakładce Formularze.