Wróć

Patronka Szkoły

bł. Franciszka Siedliska (1842 - 1902)

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza!

 


 

Patronką szkoły jest bł. Franciszka Siedliska (1842 – 1902) – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

“Bóg nie był Panem naszego domu” – takie wspomnienia zachowała z dzieciństwa o swojej rodzinie. Dlatego też pomoc rodzinie stanie się główną misją założonego przez Nią Zgromadzenia.

Obecnie zadanie to siostry realizują przede wszystkim przez nauczanie i wychowywanie w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych, pracę duszpasterską (rekolekcje, dni skupienia).

Chociaż sama nie była bezpośrednio zaangażowana w pracę na polu edukacyjnym, była formatorką i wychowawczynią pierwszych nazaretanek. Za najskuteczniejszą metodę oddziaływania wychowawczego Matka uznała przykład życia wychowawcy. Dała temu wyraz własnym życiem.

Nie wyczerpała jeszcze Siostra Wychowawczyni wszystkich sposobów wychowawczych, jeżeli bardzo często, serdecznie i bardzo gorąco nie modli się za każde dziecko, nie poleca Panu Jezusowi każdego serca po imieniu, nie obmyśla z Nim razem i u stóp Jego pracy nad każdym z osobna.

Metody, jakimi się posługiwała to przede wszystkim modlitwa a nawet pokuta w intencji wychowywanych, towarzyszenie w ich życiu, zainteresowanie ich problemami, okazywanie zaufania, cierpliwość i wyrozumiałość oraz dialog.

W pierwszych konstytucjach pozostawiła wskazówki dla sióstr nauczycielek: Każda Siostra do lekcji przygotowuje się najpierw przez modlitwę, a następnie z całym oddaniem i sumiennością wykonuje zlecone jej zadanie.