Wróć

Koncepcja pracy szkoły

 Model absolwenta.

Chcemy, aby nasi absolwenci byli osobami dojrzałymi i odpowiedzialnymi, świadomymi celu własnego życia, własnego miejsca w świecie, samodzielnymi, podejmującymi pracę nad sobą, wrażliwymi, uczciwymi i otwartymi na innych ludzi, umiejącymi dokonywać właściwych wyborów i potrafiącymi cieszyć się życiem.

Jesteśmy szkołą dbającą o wszechstronny rozwój naszych uczniów.
Służą temu:

 • wyraźne określanie świata wartości opartego na etyce i moralności chrześcijańskiej;
 • wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki;
 • starannie dobrana, kompetentna i pełna inicjatywy kadra, nauczająca z pasją, łącząca wymagania z przyjaznym podejściem do uczniów, trafnie rozeznająca talenty naszych uczniów oraz te obszary, które wiążą się z przejawianymi przez nich trudnościami, gotowa wspierać, motywować do pracy, wskazywać cele i możliwe drogi do ich osiągnięcia;
 • czytelne określanie praw i obowiązków ucznia;
 • bogata oferta edukacyjna;
 • nowoczesna baza dydaktyczna;
 • rodzinna atmosfera w klasach i w szkole;
 • bezpieczeństwo;
 • dobra organizacja pracy;
 • dobra współpraca z rodzicami, którzy kierują się w codziennych działaniach przyjętym w szkole systemem wartości, a także angażują się w działalność szkoły
 • kultywowanie tradycji;
 • otwartość i współpraca ze środowiskiem;
 • zaangażowanie w życie społeczne i religijne miasta.

Przekazujemy uczniom chrześcijańskie wartości, które stanowią podstawę duchowego i osobowościowego rozwoju. Zależy nam na tym, by zgodnie z mottem szkoły, nasi uczniowie podejmowali trud pracy nad sobą, tak by w efekcie potrafili:

Twórczo myśleć, mądrze żyć, dobrze wybierać!