2 września 1918

Początek istnienia szkół nazaretańskich w Kaliszu. 191 uczennic rozpoczyna naukę w szkole średniej dla dziewcząt.

Znajduje się ona najpierw przy ulicy Wiejskiej 9, a dopiero we wrześniu 1919 r. zostaje przeniesiona do wyremontowanych budynków klasztornych.

Kiedy i one okazują się za małe, by przyjąć wciąż rosnącą liczbę uczennic (zgłosiło się ich wówczas 253), siostry wynajmują parter i I piętro sąsiadującego z klasztorem domu. Tam mieści się Gimnazjum w latach 1920 – 1935.

20 czerwca 1924

Pierwsza matura. Świadectwa dojrzałości otrzymuje 12 absolwentek.

Wobec trwających nadal trudności lokalowych siostry zakupują budynek przy ulicy Harcerskiej 1, a następnie wynajmują dodatkowo na potrzeby szkoły pomieszczenia przy ulicy Kościuszki.

W tym czasie szkoła nosi nazwę Gimnazjum i Liceum Humanistyczne Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i w roku szkolnym 1938/39 ma 185 uczennic. Przy Gimnazjum istnieje też szkoła powszechna. Działalność szkół przerywa II wojna światowa.

5 lutego 1945

Po wyzwoleniu miasta – w styczniu 1945 r. – siostry wracają do Kalisza i otwierają szkołę powszechną, a następnie Gimnazjum i Liceum.

Zajęcia odbywają się przy ulicy Harcerskiej 1 na parterze nowego, niewykończonego jeszcze wówczas budynku.

14 grudnia 1946 zakończenie budowy – uwieńczone poświęceniem nowego gmachu, w którym szkoła mieści się obecnie. 16 czerwca 1947 Pierwsza powojenna matura.

23 lipca 1962

Władze administracyjno-oświatowe odbierają siostrom szkołę – zasłużoną dla miasta i okolicy placówkę dydaktyczno-wychowawczą.

1 września 1990

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek reaktywuje swoją działalność.

1 września 1994

Na prośbę mieszkańców Kalisza siostry decydują się na się otwarcie koedukacyjnej Szkoły Podstawowej.

1 września 2000

Powstaje Gimnazjum Sióstr Nazaretanek Obecnie Centrum Edukacyjne Sióstr Nazaretanek obejmuje: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum.

Od roku szkolnego 2002/2003 jest to już liceum koedukacyjne.