07.12.18

Wróć

O szkole

Jesteśmy szkołą katolicką. Celem naszego nauczania i wychowywania jest wszechstronne kształtowanie osobowości wychowanków w duchu zasad Ewangelii.

Wspomagamy opiekuńczą i wychowawczą rolę rodziny. Wzorem, według którego uczeń kształtuje swoją osobowość, jest Najświętsza Rodzina z Nazaretu.

Wspólnota osób w Najświętszej Rodzinie  ma uczyć uczniów szacunku, otwarcia i poświęcenia dla innych, a tym samym uzdolnić ich do tworzenia więzi w klasie, szkole i rodzinie.

Społeczność szkoły tworzą uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. Wszyscy pielęgnują ducha rodzinności i miłości bliźniego.