Wróć

Program profilaktyczno-wychowawczy

Naszym wzorem jest Najświętsza Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i św. Józef. Wpatrzeni w życie Najświętszej Rodziny określamy jako najważniejsze w wychowawczej działalności naszej szkoły takie wartości jak:

 

 • Budowanie więzi z Bogiem
  formacja duchowa i religijna, życie modlitwy

 

 • Twórczość i piękno
  wrażliwość na piękno świata, estetyka, kultura osobista, równowaga w rozwoju, twórcze podejście do nauki i życia

 

 • Duch rodzinny
  życzliwość, szacunek, bezpieczeństwo, przyjazna atmosfera, personalizm chrześcijański

 

 • Rozwój osobisty
  wspieranie rozwoju we wszystkich jego sferach, rozeznawanie i rozwijanie talentów i zainteresowań, motywacja do pracy i nauki

 

 • Jedność rodziny ludzkiej
  patriotyzm, postawy prospołeczne, działalność charytatywna, współpraca ze środowiskiem lokalnym i Kościołem, solidarność i szacunek dla innych

 

 • Odpowiedzialność
  za słowa, gesty, postawy, zachowania, własne wybory, życie i zdrowie własne i innych

 

 • Współpraca z rodziną ucznia
  wspólna linia wychowawcza, formacja ucznia i jego najbliższych, wychowanie do życia rodzinnego, troska o wzajemne relacje i dialog, katolicka etyka życia w rodzinie

 

 • Prawda i samodzielność
  prowadzenie do samowychowania i dyscypliny wewnętrznej, krytyczne myślenie, zaangażowanie w pracy nad sobą, uczciwość, prawdomówność, wolność

 

W nawiązaniu do personalistycznej koncepcji człowieka i tradycji szkół nazaretańskich jako szczególnie ważne dla wychowania naszych uczniów obieramy takie wartości jak: prawda, wolność i odpowiedzialność.

 

 

Pełen program profilaktyczno-wychowawczy dostępny do pobrania poniżej w dokumencie PDF:

 

 Program profilaktyczno- wychowawczy- PDF