Wróć

Rekrutacja

 

 REKRUTACJA NA ROK  2023/2024 

WCIĄŻ TRWA!

 

Nadal prowadzimy proces rektutacji

na kolejny rok szkolny.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem Szkoły:

kalisz.nazaret.szkola@gmail.com

tel: +48 797 907 985

Czekamy na Was!

 

 

 

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ?
 

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w szkolnym Statucie, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz w Regulaminie Szkoły.

Zapraszamy!


TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 • od 1 września 2022 – zapisy kandydatów w sekretariacie szkoły
 • od 13 lutego do 30 marca 2023 – przyjmowanie wypełnionych podań o przyjęcie do szkoły i opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł w sekretariacie szkoły (formularz podania dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)
 • kwiecień 2023 – rozmowy diagnozujące z kandydatami i rozmowy z rodzicami według grafiku ustalonego przez sekretariat (w tzw. Wieczerniku – budynek dla kl. 1-3 SP)
 • 25 maja 2023 – ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej SP
 • do 30 czerwca 2023 – składanie dokumentów uczniów klasy pierwszej
 • 25 sierpnia 2023 – zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów na rok szkolny 2023/24 (godz. 18:00 w głównym budynku szkoły)

Terminarz należy traktować jako orientacyjny. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć podanych terminów.

 

Rodzice ucznia przyjętego do szkoły składają w sekretariacie następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (przygotowany przez szkołę)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o uczestniczeniu dziecka w rocznym przygotowaniu przedszkolnym i gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawione przez przedszkole lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka)

 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • wpisowe w wysokości 500 zł - w tym opłata na pokrycie kosztów wyposażenia ucznia

 

 

Dokumenty do pobrania: