03.12.18

Wróć

Rekrutacja

  JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NAZARETU?

Prowadzimy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025,

a także rekrutację uzupełniającą w ciągu roku szkolnego dla tych,

którzy chcieliby dołączyć do nas od teraz.

 

Procedura zapisu to 3 proste kroki:

 1. zgłoszenie dziecka w sekretariacie szkoły poprzez złożenie podania o przyjęcie do szkoły (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej – u dołu strony)
 2. rozmowa z dyrekcją szkoły podczas umówionego spotkania
 3. podpisanie umowy edukacyjnej.

 

Czesne wynosi obecnie 720 zł (do końca sierpnia 2024) płatne przez 10 miesięcy - od września do czerwca.

Wpisowe: 800 zł – płatne przy podpisaniu umowy edukacyjnej dziecka.

Kontakt: 797 907 985, kalisz.nazaret.szkola@gmail.com

 

Poznaj nas!    Przyjdź razem ze swoją rodziną na spotkanie z dyrekcją 
i zwiedzanie budynku szkoły!

 

A może...dzień próbny w naszej SP?

SPRAWDŹ NAS!!! 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko poznało:

 • koleżanki/kolegów z klasy, do której mogłoby uczęszczać,
 • nauczycieli, którzy mogliby je uczyć,
 • atmosferę naszej szkoły,
                                                                                                                  umów się na dzień próbny!

Kontakt: 797 907 985, kalisz.nazaret.szkola@gmail.com

 

Warto nas poznać – na tle szkół kaliskich wyróżniamy się wynikami edukacyjnymi, spójnym podejściem do harmonijnego rozwoju ucznia, rodzinną atmosferą i wartościami ewangelicznymi, które stoją u podstaw wszelkich naszych działań.

Czego uczymy?

Uczymy myślenia, podejmowania decyzji, wytrwałości i systematyczności, umiejętności wyciągania wniosków, planowania, przestrzegania zasad kultury, odpowiedzialności, opanowania, cierpliwości, ofiarności i uczciwości, stwarzamy przestrzeń do wzrastania w wierze.

Jak to robimy?

 • realizacja podstawy programowej MEiN z rozszerzaniem niektórych treści
 • nauka j. angielskiego w wymiarze o 2 godziny tygodniowo więcej w każdej klasie niż przewiduje MEiN 
 • nauka matematyki przy zwiększonej liczbie godzin
 • nauka języka hiszpańskiego
 • warsztaty uczenia się
 • dodatkowe zajęcia o nazwie „czytanie”
 • program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych
 • wolontariat
 • rekolekcje i dni skupienia.

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 • od 1 września 2023 do 29 marca 2024 roku – zapisy kandydatów w sekretariacie szkoły na podstawie złożonego podania o przyjęcie do szkoły (formularz podania dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły) oraz przyjmowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł w sekretariacie szkoły 
 • kwiecień 2024 – rozmowy diagnozujące z kandydatami i rozmowy z rodzicami według grafiku ustalonego przez sekretariat (w tzw. Wieczerniku – budynek dla kl. 1-3 SP)
 • 25 maja 2024 – ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej SP
 • do 30 czerwca 2024 – składanie dokumentów uczniów klasy pierwszej
 • 27 sierpnia 2024 – zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów na rok szkolny 2024/2025 (godz. 18:00 w głównym budynku szkoły)

Terminarz należy traktować jako orientacyjny. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć podanych terminów.