Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Język polski

Szkoła 78%
Kalisz 63%
Województwo 61%
Kraj 63%

Matematyka

Szkoła 75%
Kalisz 44%
Województwo 43%
Kraj 45%

Język angielski

Szkoła 89%
Kalisz 62%
Województwo 56%
Kraj 59%