Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Język polski

Szkoła 83%
Kalisz 66%
Kraj 66%

Matematyka

Szkoła 85%
Kalisz 54%
Kraj 53%

Język angielski

Szkoła 89%
Kalisz 68%
Kraj 66%

Język polski

Szkoła 73,60%
Województwo 58%
Kraj 60%

Matematyka

Szkoła 87%
Województwo 55%
Kraj 57%

Język angielski

Szkoła 90%
Województwo 64%
Kraj 67%

Język polski

Szkoła 78%
Kalisz 62%
Województwo 58%
Kraj 60%

Matematyka

Szkoła 72%
Kalisz 47%
Województwo 45%
Kraj 47%

Język angielski

Szkoła 92%
Kalisz 69%
Województwo 63%
Kraj 66%

Język polski

Szkoła 72%
Kalisz 57%
Województwo 57%
Kraj 59%

Matematyka

Szkoła 78%
Kalisz 43%
Województwo 44%
Kraj 46%

Język angielski

Szkoła 87%
Kalisz 55%
Województwo 52%
Kraj 54%

Język polski

Szkoła 78%
Kalisz 63%
Województwo 61%
Kraj 63%

Matematyka

Szkoła 75%
Kalisz 44%
Województwo 43%
Kraj 45%

Język angielski

Szkoła 89%
Kalisz 62%
Województwo 56%
Kraj 59%