Fundusz Stypendialny

Wbrew powszechnym opiniom nasza szkoła nie jest placówką, do której uczęszczają wyłącznie dzieci z bogatych rodzin. Rodziny posyłające do naszej szkoły więcej niż jedno dziecko otrzymują ulgę w czesnym, co umożliwia ich dzieciom uczenie się w jedynej katolickiej szkole podstawowej w Kaliszu.
Jednak finansowanie zniżek w czesnym dla pozostałych uczniów w potrzebie nie jest możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli.
Zachęcamy do finansowego wspierania konkretnego ucznia (anonimowo) choćby poprzez niewielką, ale systematyczną wpłatę.
Istnieje też możliwość jednorazowej wpłaty na Fundusz.
Wpłat można dokonywać na konto szkoły
PKO Bank Polski SA: 89 1020 2212 0000 5402 0400 3752
z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”.


W imieniu naszych uczniów dziękujemy za każdy dar serca!