Wróć

Wolontariat

Początki

Ponad 54 tysiące dzieci działa jako wolontariusze w Szkolnych Kołach Caritas w 2660 podstawówkach, gimnazjach i liceach w całej Polsce. Impulsem do ich powstania nie był projekt przygotowany przez kościelne gremia, lecz oddolna inicjatywa samych nastolatków.

Wszystko zaczęło się w 1995 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Jedna z jego uczennic Magdalena Pocałuń działała wówczas w szkolnym kole PCK, ale czuła pewien niedosyt – chciała bardziej angażować się w pomoc charytatywną, a zarazem pragnęła, aby ta aktywność mocniej związana była z chrześcijańskim rozumieniem pomocy bliźniemu.

Licealistka zwróciła się więc do rzeszowskiego oddziału Caritasu i tak powstało pierwsze w Polsce szkolne koło tej organizacji. 


W dniu 10 października 2011 roku Ksiądz Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej na prośbę Siostry Dyrektor Szkoły, uczniów i rodziców powołał do istnienia trzy Szkolne Koła Caritas: w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek.

Od tej pory uczniowie formalnie mogli włączyć się w pomoc charytatywną w duchu chrześcijańskim.
Obecnie w naszej szkole działa jedno Szkolne Koło Caritas zrzeszające uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych.

 

Nasze działania

 

DZIAŁALNOŚĆ SYSTEMATYCZNA
 

      >  Świetlica Środowiskowa „Nazaret”

       W ustalonym dniu tygodnia pomagamy dzieciom odrobić lekcje, zorganizować wspólną zabawę…

       Zaangażowani są uczniowie z klas gimnazjalnych oraz z klasy VI SP.

      >  Przedszkole Sióstr Nazaretanek

       Wolontariusze organizują wspólną zabawę, czytają przedszkolakom bajki.

 

AKCJE

 

• „Szlachetna Paczka” – zbiórka darów dla osoby potrzebującej

• „Kartka świąteczna – podaj dalej” – przygotowanie kartek dla osadzonych w zakładzie penitencjarnym

• „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – sprzedaż świec;

• Współorganizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – pomoc pracy misyjnej sióstr nazaretanek w Kazachstanie;

• Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak – Pomagam” w sklepach sieci Biedronka – dyżury wolontariuszy

• Zbiórka darów dla grupy przedszkolnej „Motylki”.

 

 

Linki

http://fundacjamm.pl/ 

http://www.kalisz.caritas.pl/ 

http://skckarlino.manifo.com/