Wróć

Logopeda

DROGI RODZICU!

 

Jeżeli jesteś zaniepokojony trudnościami Twojego dziecka w mówieniu, kłopotami z prawidłową wymową poszczególnych głosek, jeśli masz wątpliwości czy jego rozwój mowy przebiega prawidłowo, zgłoś się do nas!

Oferta Gabinetu Logopedycznego znajdującego się w naszej szkole (budynek ‚Wieczernika’) obejmuje kompleksową diagnozę logopedyczną oraz indywidualnie dobraną i opracowaną terapię wad wymowy dzieci.

Logopeda dyplomowany: mgr Mirosława Seliga

 

 DIAGNOZA

 

 

 

 

 

TERAPIA WAD WYMOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERAPIA DYSLEKSJI, DYSGRAFII, DYSORTOGRAFII

 

 

 

 NAUKA CZYTANIA

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:
- Wywiad z rodzicami
- Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
- Orientacyjne badanie słuchu
- Badanie słuchu fonematycznego

 

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)

 

Dysleksja – terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem.
Dysgrafia – terapia dla osób mających problemy z pisaniem.
W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
Dysortografia – terapia dla osób mających specyficzne problemy
w poprawnym pisaniu, mimo znajomości zasad ortografii.

 

Nauka czytania przeznaczona dla dzieci, które dopiero zaczynają edukację szkolną. Jest to nauka czytania literek, cyferek, sylab, zdań prowadzona w formie zabaw edukacyjnych.