Szkoła Odpowiedzalna Cyfrowo

Dołączyliśmy do projektu Fundacji Dbam o Mój Z@sięg: SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO!

W ten sposób chcemy być częścią wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans, chcemy realnie i  pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.