17.05.21

Wróć

Projekt Emocja

Cele ogólne:
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci.
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
Integracja zespołu klasowego.
Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.
Kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Cele szczegółowe:
Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci.
Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas, między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie.

Projekt składał się z 5 modułów
1. Kreatywność (DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej)
2. Wyobraźnia (przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią)
3. Moc Słów (przy współpracy z Terapeutycznym ABC)
4. Empatia (Dzień Kolorowej Skarpety)
5. Odwaga (przy współpracy z Bookarnik.pl)