17.05.21

Wróć

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2020 roku szkoła realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem rządowego programu było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program finansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz środków własnych szkoły. W jego ramach zrealizowano szereg zadań mających na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 817 książek. Zakupione nowości to literatura: przygodowa, podróżnicza, historyczna, obyczajowa, popularno-naukowa, fantastyka, biograficzna, komiksy itp. Podczas zakupu uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych poprzez wybór książek z powiększoną czcionką i z podziałem na sylaby, książek do ćwiczeń logopedycznych, książek o emocjach i poruszających temat niepełnosprawności. W związku z wzbogaceniem księgozbioru biblioteki powstał kącik nowości czytelniczych. Przez cały czas trwania programu udało się zrealizować dziesięć projektów w tym część z nich zrealizowano online. Były to:

  • Nazaretańska lista bestsellerów (projekt główny - ogólnoszkolny)
  • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
  • Pomaganie przez czytanie
  • Literacka Kapsuła Czasu
  • Czytam sobie. Pierwsza klasa
  • National Geographic Adventure
  • Lekturki spod chmurki
  • Poczytajmy
  • Graded Reader
  • 100 - lecie urodzin Jana Pawła II.

 

Poza realizacją projektów odbyły się dwa spotkania autorskie. Dla uczniów klas 1-4 z Waldemarem Cichoniem, a dla uczniów klas 5-8 z ks. Markiem Chrzanowskim. Oba  wydarzenia odbyły się online. Ponadto przez cały rok odbywały się inne wydarzenia promujące czytelnictwo: lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, konkurs Wielka Liga Czytelników, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Narodowe Czytanie, cykl nagrań z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom oraz 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

 

Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym.
To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania.

Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i z czasem szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek.

Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie lektury książki zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne.

Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć się będzie z przyjemnym spędzaniem czasu.

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu.


Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Jest na to sposób - czytajmy dzieciom!

Dajmy też my sami dobry przykład czytania książek.