Wróć

Matematyka Mentalna

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 proponujemy w naszej szkole nowe zajęcia pozalekcyjne o nazwie MATEMATYKA MENTALNA, które będą prowadzone przez specjalnie do tego przeszkolonych nauczycieli z naszej szkoły.

 

ARYTMETYKA MENTALNA CO TO JEST?

 

Arytmetyka mentalna to sprawdzony sposób rozwijania zdolności i twórczego myślenia dzieci, pozwalający w pełni wykorzystać ich intelektualny potencjał.

To coś więcej niż nauka szybkiego liczenia.

Arytmetyka mentalna prowadzi do intensywnego rozwoju obu półkul mózgowych, intensywnego rozwoju pamięci wizualnej i słuchowej, usprawnia proces myślowy, rozwija kreatywne i niestandardowe myślenie, pomaga osiągnąć lepsze wyniki w nauce i ułatwia naukę języków obcych.

Odbywa się to poprzez naukę liczenia na prostym liczydle Abakus, ale także (i docelowo) w wyobraźni i pamięci.

OBECNIE PROPONUJEMY TE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022 BĘDĄ SIĘ UCZYLI W KLASACH 1 – 4.

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

Poniżej prezentujemy filmy i opisy programu:

  • link informujący o zajęciach - informacje na temat przebiegu zajęć online z arytmetyki mentalnej, przebieg zajęć, a także ceny, gdyby dziecko chodziło indywidualnie (poza szkołą)   Link: https://online.abakus-center.eu/pl/
  • 4 filmy nakręcone przez cztery klasy - można na nich zobaczyć jak dzieci „bawią się” arytmetyką mentalną

  •  wystąpienie pani Karoliny z konferencji, która opowiada o swojej klasie: od minuty: 51.40

 

ZGŁOSZENIA

Udział dziecka w programie zakłada korzystanie z podręczników, platformy edukacyjnej i liczydła oraz z zajęć na terenie szkoły. Koszt (podręczniki i platforma) wynosi 190 zł za okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. (czyli 19zł/miesiąc). Zajęcia w szkole są dla uczniów bezpłatne.

Aby wypracować efekty, które niesie ze sobą matematyka mentalna, należy wykonać wiele ćwiczeń. Dlatego zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się dwa razy w tygodniu, a na pozostałe pięć dni w tygodniu będzie zadawana praca domowa zajmująca 15 – 20 minut.

W celu przystąpienia do programu konieczne jest:

wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły poniższych dokumentów do końca bieżącego roku szkolnego:

https://drive.google.com/file/d/19yU43KgooPqs1FWDd3Hw0wD-tniuowlw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ti3gYy_1BUs8ymRJVxstFRlgoDWuNrFz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JkZwgBtT7HDOBDl59woJjs6TFFqjV_0U/view?usp=sharing

oraz uiszczenie wpłaty 190 zł przelewem na konto szkoły dopiskiem ABAKUS do końca sierpnia 2021 r.

 

Zachęcamy do udziału w tym programie!