Wróć

O szkole

Co robimy inaczej?

  • rozszerzony program matematyki i fizyki już od pierwszej klasy
  • nauczanie przedmiotów kierunkowych ze specjalnymi godzinami przeznaczonymi na zastosowania informatyki w rozwiązywaniu problemów
  • klasy akademickie objęte patronatem Politechniki Poznańskiej – zajęcia prowadzone przez wykładowców PP
  • wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na PP
  • rzetelne przygotowanie do podjęcia studiów na wydziałach technicznych, informatycznych i ekonomicznych.

Kształcimy kompetencje przyszłości:

kreatywność, współpracę, krytyczne myślenie oparte na wierze w Boga i wartościach chrześcijańskich.

Zapewniamy indywidualny tok nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dodatkowo oferujemy:

  • pozalekcyjne zajęcia z programowania i robotyki
  • język angielski techniczny
  • warsztaty z komunikacji, poznawania siebie i swoich predyspozycji (talentów), zarządzania czasem i finansami.