Wróć

2021/2022

 Anna Kacprzyk  

 bardzo dobry wynik w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KANGUREK MATEMATYCZNY

   Jan Majda, Borys Rybicki, Jagoda Ślawska, Miłosz Jędraszek, Klara Małecka, Łukasz Pełka, Maria Matysiak, Ziemowit Wojtysiak, Julia Najmowicz

wyróżnienie w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KANGUREK MATEMATYCZNY

Jan Majda 

 I miejsce w województwie  w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ALFIK MATEMATYCZNY

Jakub Pawlaczyk

I miejsce w województwie w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ALFIK MATEMATYCZNY

Miłosz Jędraszek 

IV miejsce w województwie w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ALFIK MATEMATYCZNY
 

Łukasz Pełka 

I miejsce w województwie  w INTERNETOWYM i INTERAKTYWNYM KONKURSIE MAKS MATEMATYCZNYM XI

Anna Kacprzyk 

II miejsce w województwie  w INTERNETOWYM i INTERAKTYWNYM KONKURSIE MAKS MATEMATYCZNYM XI 

 Gabriela Janik

III miejsce w województwie  w INTERNETOWYM i INTERAKTYWNYM KONKURSIE MAKS MATEMATYCZNYM XI 

 

 Piotr Urbaniak  

wyróżnienie w Wojewódzkim KONKURSIE "PTAKÓW ŚPIEW"

 

   Jakub Pawlaczyk

II miejsce  w KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA KALISZA

Anna Matysiak

 I miejsce w V KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ w III LO im. M. Kopernika w Kaliszu

Zuzanna Majda   

wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Żubr – król lasu”.