01.09.21

Wróć

Szkolne stypendia socjalne

 

Osobom chcącym ubiegać się o tzw. szkolne stypendium socjalne przypominamy, że wnioski należy składać do 15 września 2021 r. 
Dla uczniów zamieszkałych na terenie M. Kalisza, a uczęszczających do szkoły poza Miastem, lub uczęszczających do szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta Kalisza, wniosek o szkolne stypendium socjalne należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł.
 

Zobacz również pozostałe aktualności

10.06.24

standardy ochrony małoletnich

Czytaj więcej

10.06.24

stypendium JPII

Czytaj więcej

23.04.24

rekrutacja 2024/2025

Czytaj więcej