13.06.19

Wróć

Aktywna Tablica

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła jest beneficjentem rządowego projektu „Aktywna tablica”, w ramach którego otrzymaliśmy dwa mobilne ekrany dotykowe. Aby w pełni wykorzystywać ich możliwości, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu połączonym z warsztatami wdrażającym do korzystania z tych multimedialnych pomocy w czasie lekcji.

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dwiema szkołami z Kalisza: SP nr 14 przy ul. Mickiewicza 11 oraz ZS nr 9 przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 22-24. W Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek odbyły się lekcje otwarte z informatyki i języka angielskiego, natomiast nasi nauczyciele gościli na lekcjach otwartych z języka polskiego w SP nr 14.

Nauczyciele szkoły sióstr nazaretanek wspólnie z gronem pedagogicznym z ZS nr 9 doskonalili się na szkoleniu pt. „Przygotowanie i bezpieczne korzystanie z cyfrowych materiałów dydaktycznych”, które obejmowało m. in. zapoznanie z programami do tworzenia materiałów interaktywnych oraz wybranymi platformami edukacyjnymi na lekcji z tablicą interaktywną.

Dziękujemy za współpracę.

Poniżej zamieszczamy scenariusze lekcji otwartych.

Zobacz również pozostałe aktualności

23.04.24

rekrutacja 2024/2025

Czytaj więcej

23.04.24

mama i córka

Czytaj więcej

05.04.24

warsztaty

Czytaj więcej