13.06.19

Wróć

Aktywna Tablica

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła jest beneficjentem rządowego projektu „Aktywna tablica”, w ramach którego otrzymaliśmy dwa mobilne ekrany dotykowe. Aby w pełni wykorzystywać ich możliwości, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu połączonym z warsztatami wdrażającym do korzystania z tych multimedialnych pomocy w czasie lekcji.

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dwiema szkołami z Kalisza: SP nr 14 przy ul. Mickiewicza 11 oraz ZS nr 9 przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 22-24. W Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek odbyły się lekcje otwarte z informatyki i języka angielskiego, natomiast nasi nauczyciele gościli na lekcjach otwartych z języka polskiego w SP nr 14.

Nauczyciele szkoły sióstr nazaretanek wspólnie z gronem pedagogicznym z ZS nr 9 doskonalili się na szkoleniu pt. „Przygotowanie i bezpieczne korzystanie z cyfrowych materiałów dydaktycznych”, które obejmowało m. in. zapoznanie z programami do tworzenia materiałów interaktywnych oraz wybranymi platformami edukacyjnymi na lekcji z tablicą interaktywną.

Dziękujemy za współpracę.

Poniżej zamieszczamy scenariusze lekcji otwartych.

Zobacz również pozostałe aktualności

25.11.22

Święto Patrona Szkoły

Czytaj więcej

14.11.22

KreaKtywny weekend 3.12.22

Czytaj więcej

12.10.22

Ślubowanie klasy pierwszej

Czytaj więcej